top of page

Podrobněji

O mně

Narodila jsem se před čtyřiceti lety v Brně, kde jsem převáženě vyrůstala a studovala. Moje maminka, tety a strýcové, babičky i dědeček byli všichni učitelé. Vzdělání bylo v naší rodině velkou hodnotou a zároveň tu panovala atmosféra, kdy dospělí vědí, jaká mám správně být. Moje dětská duše tak v zdánlivě harmonických podmínkách zažívala dilema, mám-li se vydávat cestou svého cítění, nebo naplnění přání dospělých. Jako mnoho jiných dětí, jsem i já šla cestou uspokojování představ dospělých a jako snad všechny tyto děti, jsem byla převážně nešťastná.

Své štěstí jsem později hledala pomocí jógy, křesťanství i jiných nauk, ale mé pocity viny a nedostatečné hodnoty se vždy vynořovaly znovu. Asi ve dvaceti letech jsem absolvovala svou první psychoterapii a měla jsem štěstí na dobrou terapeutku. V terapii jsem si čím dál častěji uvědomovala, co cítím, a dokázala jsem s tím být v souladu. Moje úzkost se ztrácela a měla jsem pocit, jako bych se vracela domů sama k sobě. Zároveň ve mně rostl i smutek z toho, že se takto nedokážu cítit běžně a touha to změnit.

Tou dobou jsem už studovala biologii na vysoké škole a v přírodních vědách jsem postupně získala tituly Bc., Mgr., Mgr., RNDr. a Ph.D. Asi devět let jsem pracovala na Masarykově univerzitě v oblasti výzkumu znečištění vod látkami působící na hormonální systémy živočichů, ale psychoterapie mi i po letech individuální léčby dávala stále hlubší smysl. Proto jsem se jí rozhodla postupně začít věnovat i pracovně. V roce 2010 jsem požádala o přijetí do komplexního výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřené na člověka (Rogeriánský směr).

Psychoterapeutický výcvik trval zhruba čtyři roky a skládal se z nácviku empatických reakcí na klienty, rozboru nahrávek námi vedených terapií, přednášek, odevzdání naší závěrečné písemné práce a z naší společné skupinové práce. Navazující supervizní část výcviku spočívala v setkávání asi osmi psychoterapeutů (začínajících i zkušených) za účelem společných rozborů našich nahrávek s klienty (Nahrávky terapií jsou pořizovány vždy pouze se souhlasem klienta a slouží výhradně k účelům vzdělávání začínajících psychoterapeutů. Moje nynější supervize již probíhají formou rozhovoru terapeutů bez pořizování nahrávek). Diplom terapeuta jsem obdržela v roce 2015, kdy jsem také odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Od té doby jsem udržovala kontakt s terapeutickou prací, jak jen mi má mateřská role dovolovala. Pracovala jsem s několika klienty a absolvovala řadu vzdělávacích i zážitkových kurzů (viz poslední odstavec). Od začátku roku 2022 již začínám pracovat jako terapeut na plný úvazek a pravidelně konzultuji svou práci se zkušenou klinickou a soudní psycholožkou a psychoterapeutkou.

Za základy své práce považuji především psychoterapeutický výcvik a vědecký přístup k infomacím. Dále čerpám inspiraci z řady informativních i zážitkových kurzů, například:

2021: Výtvarná arteterapeutická skupina

2017-2018: "Do-jo" Nácvik Nenásilné komunikace pro pokročilé

2016: Kurz pozitivní psychologie

2015-2016: Kurz rozvíjení emoční inteligence

Bara_na_web.jpg
bottom of page